שלושה אגוזים יש לו לסנאי וסוד גדול טמון בהם. מי חכם ויפתור את סודם? האם יהיה זה הגמד הנדיב, או חוטבי העצים? אולי יהיה זה השר החשוב ואולי דווקא ילד קטן? השאלות רבות, אבל תשובה יש רק אחת...
מספרת- שחר פרחי