תאטרון סיפור
שי מספרת בליוי כלי נגינה, תוך הפעלת הילדים על שתי ציפורים, חברות טובות
בעלות קול נפלא, שירתן הגיעה עד המלך, שרצה אותן לארמונו.
.מספרת- שי מוזס